دوره بازی استراتژی ها

623,500 تومان

💢 کارگاه آنلاین بازی استراتژی ها 🔸 سر فصل ها: • مدیریت استراتژیک کلاسیک • مدل کارآمد استراتژیک • شناخت…

دوره انیمیشن ها و عصر رفتارگرایی

780,000 تومان

💢 کارگاه آنلاین انیمیشن ها و عصر رفتارگرایی 🔸 سر فصل ها: • انیمیشن در جهان غرب و عرب •…

الگو های شخصیت سازی و نقد در سینما

2,480,000 تومان

⭕️ الگوهای شخصیت‌سازی و نقد در سینما سرفصل: 🔺کهن الگو عصر خودشیفتگی 🔺قهرمان ١٠٠٠ چهره 🔺کهن الگوهای شخصیت 🔺مراحل روانی/جنسی…

من جاسوس هستم، پس هستم!

590,000 تومان

🔸 سر فصل ها: منش اطلاعاتی یهود شگرد های اطلاعاتی اعتقاد به حضور در سرویس های امنیتی دنیا ازدواج های…

دوره نفوذ و تربیت جاسوس در آموزه های تلمودی

390,000 تومان

سرفصل ها پیشینه تاریخی اصول اعتقادی جاسوسی در تورات و تلمود شگردهای جاسوسی مبتنی بر تلمود تئوریسن ها ، مفسران…

کارگاه قدرت تولید محتوا

630,000 تومان

💢 کارگاه قدرت تولید محتوا 🔺 یکی از مهم ترین دلایلی که کسب و کار ها به سختی وارد پروسه…

دوره ذهن امنیتی چین

1,350,000 تومان

🔺سرویس امنیتی چین و پارادیم های اقتصادی 🔺خیز اقتصادی از مائو تا شی 🔺ضد مدل ها 🔺ابداعات تکنولوژیک 🔺اجزا توازن…

ذهن امنیتی روسی از شوروی تا پوتین

497,000 تومان

🔺 بررسی روند ساختار امنیتی روسی از استالین تا پوتین 🔺 بررسی تصفیه ارتش سرخ 🔺حذف های افراد شاخص توسط…